Въпроси

Често Задавани Въпроси

В кои региони извършваме почистването?

София, околностите и в провинцията при поемане на разходите за горивото от страна на клиента.

Какви услуги предлагаме и имаме ли абонамент на тях?

Всички услуги, фигуриращи в ценоразписа имат опция за абонамент. Независимо дали говорим за дома, офиса, индустриална сграда или автомобил. За целта е необходимо да се извърши първо основното почистване (детайлно) и след това обекта се поддържа обекта на регулярна база, като клиента определя това.

Каква е разликата между детайлното почистване и обикновеното?

Детайлното почистване включва цялостно почистване на обекта (под, измиване на прозорци и дограми, почистване на санитарните помещения, пране на мека мебел, почистване на кухни, спални, бани и всичко останало. Обикновеното представлява освежаващо почистване и привеждане на обекта в чист и приятен вид за живеене (прахосмукиране на твърдите настилки, измиване на настилките, забърсване на прах от мебелите, почистване на санитарните помещения). Клиентът има право на избор при заявката си.

Какво не предлагаме като услуги?

Не предлагаме услуги, които влизат в друга област – като хамалски и подобни.

Кой предоставя почистващите материали (препарати и оборудване)?

Препаратите на водещата Италианска фирма, които използваме, са безвредни за човешкото здраве и се подсигуряват от нас. Една от марките, които ползваме са професионалните препарати на „KITER“. Машините, които се ползват за почистване са на Италианската фирма “КАМАК“ и “HAKO“.

Мога ли да се приготвя преди процеса по почистване и как?

Единственото необходимо е подсигуряването на достъп до обекта и пространствата за почистване. Подготовката се състои предимно в това, като ние от своя страна ще обезопасим всичко, пред да започнем работа.

Ще почисти ли същия човек дома (офиса ми), следващите няколко пъти?

Всички екипи на “ЧАС ПИК 007“ са от съставени професионалисти и качеството на работа е еднакво. При желание на клиента ще се съобразим с изискванията му, като пратим същите хора, с които е работил до момента.

Нужно ли да се подписва договор?

Договор се подписва при необходимост и желание от която и да е страна. В практиката ни това е стандарт.

Какво се случва, ако не съм доволен от резултатите? 

Прекратяват се работните отношения.

Как се плаща за извършената услуга/и?

Плащането се извършва при приключване на работния процес за малки обекти (до 300 кв.м.), а при при големи се заплаща 50% авансово.

Колко души ще чистят дома/офиса/автомобила ми?

Прави се оглед от професионалист и се определя броя на необходимия брой души, нужни за приключване на процеса в срокове. Бройката се определя от големината на помещението, сложността на работата и сроковете, които са поставени при задаването на работата.

Трябва ли да съм в нас (в офиса, до колата) при чистенето?

Присъствието не е необходимо след като е предоставен достъп. След приключването на работният процес се информира собственика.

Какво се прави в случаи, че екипа ни повреди или счупи предмет при почистването?

Преди почистване се прави оглед и се установява евентуални дали има счупени или повредени предмети или в процеса на работа. При намирането, се уведомява веднага собственика. След като приключи почистването, задължително се прави оглед от собственика за качеството на работа и се гледа за нанесени щети на момента. Екипът ни не е отговорен за щети и нанесени повреди, установени след дни. За това, навременнатаа проверка е задължителна при напускането на обекта.

Какво се прави, ако имам домашен любимец? Нужно ли е да го изведа при почистването?

Необходимо е домашния любимец да не е в помещенията за почистване с цел да не пречи на работният процес.

Какво съдействие се оказва, когато екипа идва, за да започне работа?

Достъп до помещенията, които ще се чистят, до ел. захранването и мобилна връзка с собственика.

Възможно ли е да се поиска нещо допълнително, което не е уговорено в офертата, докато екипа е все още там?

Клиентът има право да поиска допълнителни услуги, който се заплащат допълнително. Ако е нужно, изготвя се нова оферта.